Holmene bliver et af Nordeuropas største erhvervsområder

Holmene vil komme til at bestå af ni holme og vil skabe et kæmpe erhvervsområde i forlængelse af Avedøre Holme.

Holmene er fremtidens erhvervsområde, som vil blive etableret i forlængelse af det nuværende Avedøre Holme. 

Planerne for Holmene er at etablere et af Nordeuropas største, grønneste og mest innovative erhvervsområder i forlængelse af Avedøre Holme i Hvidovre Kommune. 

Ved at genskabe den oprindelige landskabsmæssige form og forbinde det nye områdes i alt ni holme via et grønt naturbælte, bidrager Holmene med 700.000 kvadratmeter ny, bynær natur og 17 kilometer ny kystlinje.

Indtil 1960’erne var området, der i dag er kendt som Avedøre Holme, fyldt med små øer, indsøer og frodig natur, der fik lov at vokse vildt. I 1960’erne blev området kunstigt inddæmmet, jordopfyldt og gjort til et af Nordens største og mest velfungerende erhvervsområder. Den store efterspørgsel efter en adresse på Avedøre Holme gør, at der nu er basis for at udvide.

Holmene vil, når området står helt færdigt i 2040, bestå af i alt ni holme. Holmene anlægges i etaper, og det forventes, at jordopfyldningen kan igangsættes med det første spadekast allerede i 2022. Seks år efter, at arbejdet indledes, forventes første holm at stå færdig.

Med Holmene får hovedstadsområdet og Danmark et nyt, topmoderne og 3,1 mio. kvadratmeter stort erhvervsområde med plads til omkring 380 nye virksomheder, og hvor der bliver tænkt i nye og innovative trafikløsninger. Med de afgrænsede holme bliver der mulighed for, at virksomhederne kan etablere sig i klynger, så de kan udnytte de cirkulære synergier, vidensdele og brande sig sammen.

Med nærheden til offentlig transport, en international lufthavn og de store uddannelsesinstitutioner vil Holmene styrke hovedstadsområdet i kampen om at tiltrække virksomheder, internationale investeringer og højtkvalificerede medarbejdere og fremtidssikre erhvervsudviklingen i Storkøbenhavn.

Svar på ofte stillede spørgsmål om Holmene (link)