Holmene bliver det mest bæredygtige og grønne erhvervsområde, Danmark nogensinde har set

Borgmester Helle Adelborg, Hvidovre Kommune, kommenterer på en artikel, Dagbladet Politiken bragte 18. april om Holmene.

I en artikel i Politiken 18. april kritiserer en forsker og et par andre kilder visionen om Holmene og regeringens plan om at udvide Amagermotorvejen for at skabe plads til trafikken til Holmene.

Politiken skriver, at regeringen lægger sig ud med “både eksperter, grønne organisationer og sine egne støttepartier.”

Den udlægning står heldigvis ikke mål med den opfattelse af Holmene, som hersker blandt borgere på Vestegnen, eksperter fra flere universiteter, erhvervslivet og et flertal på Christiansborg. Tværtimod har visionen om Holmene igennem de seneste par år modtaget stor anerkendelse, og der er en tro på, at Holmene bliver et af de mest grønne og bæredygtige erhvervsområder, som vi nogensinde har set. Vi har afholdt dialogmøder med forskere, vidensinstitutioner, virksomheder, interesseorganisationer og grønne organisationer, og interessen for Holmene er stor hele vejen rundt.

Det er rigtigt, som Politiken påpeger, at en udvidelse af Amagermotorvejen vil være med til at gøre det lettere at komme til og fra Holmene i bil. Men der vil også være masser af medarbejdere i de kommende virksomheder på Holmene, som vil komme til området med kollektiv trafik eller komme cyklende på en af områdets supercykelstier. Generelt får cyklister gode forhold på Holmene, og vi vil gøre meget ud af at adskille cyklister fra bilerne. Samtidig har regeringen fokus på støjbekæmpelse i deres infrastrukturplan, og dette vil også betyde mindre støj langs Amagermotorvejen.

Det vil være relativt nemt at komme til Holmene med offentlig transport. Foruden et fintmasket busnet – med hurtigkørende BRT-linjer - så ligger to S-tog stationer få minutter fra Avedøre Holme og Holmene. Den ene af dem – Frihedens Station er tilmed udset til at blive et trafikalt knudepunkt i Regeringens infrastrukturplan. Det betyder, at pendlere fra hele hovedstaden vil kunne komme til Holmene nemt og hurtigt.

De kilder, som Politiken har talt med, er også bekymret for, at Holmene vil trække i negativ retning i landets klimaregnskab.

Den bekymring er der imidlertid ingen grund til at holde fast i. Holmene bliver et af de mest bæredygtige og grønne erhvervsområder i Nordeuropa. Det ligger i selve visionen for Holmene at virksomhederne, der etablerer sig på Holmene skal tænke i bæredygtighed, klynger og symbioser.

Det er ved at blive undersøgt, om der kan etableres en ø vi vil kalde Green Tech Island, som kan komme til at huse et topmoderne spildevandsanlæg, hvor hovedstadens spildevand skal renses og genanvendes via nye teknologier.

Hvidovre Kommune har forpligtet sig til at følge Paris-aftalens målsætninger om 70 pct. reduktion af CO2-udslip i 2030 og et rundt nul i 2050. Vi kommer ikke i mål, hvis vi sidder fast i gamle automatismer og uden at tænke os om dømmer motorveje og erhvervsudvikling ude.

Politikens sammenligning med Lynetteholmen kalder også på en nuancering. Hvor Lynetteholmen primært vil bestå af boliger, bliver Holmene et rendyrket erhvervsområde med mange arbejdspladser, og derfor supplerer de to projekter hinanden godt.
Både boliger og erhvervsområder har hovedstaden i høj grad brug for. Mange kommuner skriger på boliger, og erhvervsområder bliver derfor omdannet til boligområder, hvilket jeg sagtens kan forstå.
Nu har vi så i Hvidovre en enestående mulighed for at etablere ni øer med plads til masser af erhverv. Med Holmene får vi udbygget et i forvejen velfungerende erhvervsområde, og Holmene bliver etableret i forbindelse med Avedøre Holme, der i mange år har huset hundredvis af virksomheder. Den vision er allerede blevet taget godt imod af borgerne i vores kommune og af erhvervslivet, ligesom universiteterne i hovedstaden er stærkt begejstrede for udsigten til at få produktions - og vidensvirksomheder på Holmene som sparringspartnere i fremtiden.
Der er opbakning på Christiansborg til planerne, som vil være med til at skabe op mod 12.000 nye arbejdspladser til hele hovedstaden.

Endelig vil jeg minde om, at Holmene også vil rumme et 700.000 kvadratmeter nyt naturområde. Det vil blive et udflugtsmål for borgere fra hele hovedstadsområdet, der vil have en tur i det fri, for fuglekiggere der vil opleve det rige dyreliv, for motionister, der vil sejle i kajak rundt om øerne eller løbe en tur i det grønne og for skoleklasser og børnehaver, der skal på udflugt og se til livet i havhaverne.

Der er derfor ingen grund til at frygte Holmene. Derimod skal vi glæde os over, at vi kan få et moderne erhvervsområde, hvor bæredygtighed spiller en central rolle, og hvor man kan komme til indenfor kort afstand fra mange kommuner i hovedstaden.