Hvad er Holmene?

Visionen for Holmene er at etablere et af Nordeuropas største, grønneste og mest innovative erhvervsområder i forlængelse af Avedøre Holme i Hvidovre Kommune. 

Ved at genskabe den oprindelige landskabsmæssige form og forbinde det nye områdes i alt ni holme via et grønt naturbælte, bidrager Holmene med 700.000 kvadratmeter ny, bynær natur og 17 kilometer ny kystlinje.

Indtil 1960’erne var området, der i dag er kendt som Avedøre Holme, fyldt med små øer, indsøer og frodig natur, der fik lov at vokse vildt. I 1960’erne blev området kunstigt inddæmmet, jordopfyldt og gjort til et af Nordens største og mest velfungerende erhvervsområder. Den store efterspørgsel efter en adresse på Avedøre Holme gør, at der nu er basis for at udvide.

Holmene kan, når det står helt færdigt, bestå af i alt ni kunstige øer. Holmene anlægges i etaper, så det kan opbygges i forhold til konjunkturudsving. Selve opbygningen af øerne kan påbegyndes, når en anlægslov er vedtaget. 

Det tager ca. 5-7 år at opbygge en ø. Det forventes, at der bygges 3 øer ad gangen. Så bygges alle øer kontinuerligt, vil det tage 19-22 år fra første spadestik kastes, til alle øer er etableret.

Med Holmene får hovedstadsområdet og Danmark et nyt, topmoderne og 3,2 mio. kvadratmeter stort erhvervsområde med plads til omkring 380 nye virksomheder, og hvor der bliver tænkt i nye og innovative trafikløsninger. Med de afgrænsede holme bliver der mulighed for, at virksomhederne kan etablere sig i klynger, så de kan udnytte de cirkulære synergier, vidensdele og brande sig sammen.

Med nærheden til offentlig transport, en international lufthavn og de store uddannelsesinstitutioner vil Holmene styrke hovedstadsområdet i kampen om at tiltrække virksomheder, internationale investeringer og højtkvalificerede medarbejdere og fremtidssikre erhvervsudviklingen i Storkøbenhavn.

Se her, hvad Holmene kan bidrage med

Her kan du se en video om Holmene (link til video på Youtube). 

 

Øernes opbygning

Hvidovre Kommunes vision er, at Holmene kommer til at rumme forskellige typer virksomheder – både i forhold til størrelse og brancher. Men fælles for dem er, at de vil have en grøn og bæredygtig profil. Herudover arbejder vi med virksomhedssymbioser, hvor virksomheder indenfor beslægtede brancher ligger side om side og innoverer og produktudvikler.

Ideen er, at der skal være plads til virksomheder, der i dag er i start-up fasen eller endnu ikke er etableret i Danmark.

Øerne kunne fx være:

  • Energy Island, fx solceller, vindmøller, Power to x anlæg, hydrogenanlæg
  • Food Island, fx vertikal farming
  • Logistic Island, fx Quantum computing, nanoteknologi, kunstig intelligens, lagerfaciliteter, omlastning.
  • Biomedical Island, fx biotekvirksomheder inden for kunstig intelligens, chips etc.
  • Green Tech Island. Her kan fx etableres ressourceanlæg, energioplag eller bæredygtige byggematerialer.

Vigtigt for alle virksomheder er at der er mulighed for testkapacitet, at der skabes en nærhed til hinanden og der skabes en identitet for området.