Hvad er Holmene?

Holmene er fremtidens erhvervsområde, som vil blive etableret i forlængelse af det nuværende Avedøre Holme. 

Planerne for Holmene er at etablere et af Nordeuropas største, grønneste og mest innovative erhvervsområder i forlængelse af Avedøre Holme i Hvidovre Kommune. 

Ved at genskabe den oprindelige landskabsmæssige form og forbinde det nye områdes i alt ni holme via et grønt naturbælte, bidrager Holmene med 700.000 kvadratmeter ny, bynær natur og 17 kilometer ny kystlinje.

Indtil 1960’erne var området, der i dag er kendt som Avedøre Holme, fyldt med små øer, indsøer og frodig natur, der fik lov at vokse vildt. I 1960’erne blev området kunstigt inddæmmet, jordopfyldt og gjort til et af Nordens største og mest velfungerende erhvervsområder. Den store efterspørgsel efter en adresse på Avedøre Holme gør, at der nu er basis for at udvide.

Holmene vil, når området står helt færdigt i 2045, bestå af i alt ni holme. Holmene anlægges i etaper, og det forventes, at jordopfyldningen kan igangsættes med det første spadekast allerede i 2025. Seks år efter, at arbejdet indledes, forventes første holm at stå færdig.

Med Holmene får hovedstadsområdet og Danmark et nyt, topmoderne og 3,2 mio. kvadratmeter stort erhvervsområde med plads til omkring 380 nye virksomheder, og hvor der bliver tænkt i nye og innovative trafikløsninger. Med de afgrænsede holme bliver der mulighed for, at virksomhederne kan etablere sig i klynger, så de kan udnytte de cirkulære synergier, vidensdele og brande sig sammen.

Med nærheden til offentlig transport, en international lufthavn og de store uddannelsesinstitutioner vil Holmene styrke hovedstadsområdet i kampen om at tiltrække virksomheder, internationale investeringer og højtkvalificerede medarbejdere og fremtidssikre erhvervsudviklingen i Storkøbenhavn.

Green Tech Island

Green Tech Island er en af de ni planlagte holme. Den kan være med til at gøre Danmarks hovedstad til en af verdens grønneste. Her kan det, som vi gerne vil af med, laves om til grøn energi og ressourcer, som vi har brug for. Det er her, spildevandet fra hovedstadens beboere og virksomheder fremover kan omdannes til rent vand. Det er her, slam og bioaffald kan laves til bæredygtig biogas. Det er her, vi kan lagre grøn overskudsstrøm fra vindmøller til vindstille dage. Og det er her, nye teknologier kan afprøves og katapultere Danmark frem i verdenseliten, når det kommer til klog energiudnyttelse og -produktion.