Naturen

Holmene bliver ikke bare et erhvervsområde. Borgerne i Hvidovre og den øvrige del af hovedstadsområdet kan også få glæde af det fremtidige område. Holmene kan nemlig give plads til 700.000 kvadratmeter ny bynær natur. Nogle områder kan blive rekreative landskaber, mens en række småholme kan anlægges som uberørte naturområder, der ikke er tilgængelige for mennesker. Det giver helt nye muligheder for plante- og dyrelivet. 

Med opbygningen af landskabet som holme kan vi skabe en aktiv kystlinje med løberuter, supercykelstier, vandsportsaktiviteter og marine spots. Det giver aktive muligheder for foreninger og individuelle sportsudøvere.

Naturformidling på vandkanten kan tiltrække familier og skoleklasser, der kan blive inddraget i og opnå forståelse for dyre- og plantelivet. Landskabet bliver også et aktiv i arbejdslivet, hvor det blandt andet bliver mere attraktivt at cykle på arbejde.

Her kan du se nogle af de aktiviteter, som kan blive mulige på og omkring Holmene.