Pressemateriale

 

Faktaark om Holmene 

Pressemeddelelse (25. juni 2021): Første skridt mod projekteringslov for Holmene

Pressemeddelelse (7. januar 2019): Regeringen og Hvidovre Kommune lancerer et af Nordeuropas største, grønneste og mest innovative erhvervsområde (pdf) 

Pressrelease - English version: The Government and Hvidovre Municipality unveil plans for one of Northern Europe’s largest, greenest and most innovative business districts

Notat om visionerne for Holmene

Pjece om Holmene

Infografik

Artikel om Holmene bragt i Teknik & Miljø oktober 2021

 

Bilagsliste

Hvidovre Kommune har gennem årene fået udarbejdet en lang række undersøgelser og rapporter i forbindelse med visionen om Holmene.

Er du som journalist interesseret i at få tilsendt en eller flere af nedenstående bilag, er du velkommen til at kontakte os på presse@hvidovre.dk.

 

COWI, december 2016, Eksisterende marinbiologiske og hydrografiske forhold ved Avedøre Holme projektområde 1, rapport

COWI, december 2016, Eksisterende marinbiologiske og hydrografiske forhold ved Avedøre Holme projektområde 2, rapport

COWI, 15. december 2016. Hvidovre Kommune. Marin opfyldning ved Avedøre Holme. Nature 2000 – væsentlighedsvurdering.

DHI, maj 2018. Avedøre Holme udvidelse, Natur- og Miljømæssige rammer og muligheder i forbindelse med udvidelse af Avedøre Holme, Screening.

Rambøll. 6. oktober 2017. Forundersøgelse for anlæg af tvangsruter for jordtransport. Skitseprojekt.

Rambøll, juni 2018. Tvangsruter for jordtransport vandvej. Forundersøgelse.

Moe-Tetraplan. 13. februar 2017. Transportanalyse af Avedøre Holme. Udvidelse af Avedøre Holme

AGLAJA, januar 2018. Ny Avedøre Holme - påvirkning af sårbare arter.

COWI, 20. december 2016. Hvidovre Kommune. Udvidelse af Avedøre Holme – foreløbig vurdering af strømforhold, Teknisk Notat.

COWI, 20. december 2016. Hvidovre Kommune. Opfyldning ved Avedøre holme, foreløbig vurdering af Geotekniske forhold, Teknisk notat.

COWI, 3. maj 2018. Avedøre holme indfatningsmuligheder. Teknisk notat.

COWI, 19. juli 2018. udvidelse af Avedøre Holme - alternativ udformning økonomi, anlægsteknik, risici

Hvidovre kommune, 14. februar 2017. Jordstrømsanalyse. Udvidelse af Avedøre Holme – Fase 0.

COWI, 23.august 2018, version 1.1. Udvidelse af Avedøre Holme – Analyse af overskudsjord. Teknisk notat

KBH/Hvidovre – 05.11.2018. Hvidovre/København: Fælles forståelsespapir vedrørende jorddeponier og mængder til deponering.

COWI – 24.10.2018. Udvidelse af Avedøre Holme – Analyse af overskudsjord, Teknisk notat.

Deloitte Etablering af Avedøre Holme II, Hvidovre Kommune, December 2018

COWI – 11.12.2018. Miljøeffekter på Avedøre Holme.

COWI april 2019 Hvidovre og Københavns kommuner. Jord fra Sverige til opfyldning.

DHI – Hvidovre Kommune. Avedøre Holme udvidelse. Ålegræsbestanden i Køge Bugt ved anlæg af 9 kunstige øer ved Avedøre Holme, august 2019

NIRAS - Energi- og Resource-Ø på en af Holmene, november 2020

DELOITE, Etablering af Holmene, april 2021

COWI, støj fra jordtrafik, 28-04-2021

COWI. Opdateret jordnotat. 16.05.2020.