Pressemateriale

Hvad giver Holmene?

Faktaark om Holmene 

Pressemeddelelse (25. juni 2021): Første skridt mod projekteringslov for Holmene

Pressemeddelelse (7. januar 2019): Regeringen og Hvidovre Kommune lancerer et af Nordeuropas største, grønneste og mest innovative erhvervsområde (pdf) 

Pressrelease - English version: The Government and Hvidovre Municipality unveil plans for one of Northern Europe’s largest, greenest and most innovative business districts

Notat om visionerne for Holmene

Pjece om Holmene

Infografik

Artikel om Holmene bragt i Teknik & Miljø oktober 2021

Pressemeddelelse (29. juni 2022): Hvidovre ønsker åben dialog om Holmene

Pressemeddelelse (12. december 2022): Holmene kan blive en gevinst for havmiljøet

Pressemeddelelse (31. januar 2023): Fremtidens erhvervsområde er grønt

 

Bilagsliste

Hvidovre Kommune har gennem årene fået udarbejdet en lang række undersøgelser og rapporter i forbindelse med visionen om Holmene.

Er du som journalist interesseret i at få tilsendt en eller flere af nedenstående bilag, er du velkommen til at kontakte os på presse@hvidovre.dk.

 

Holmene - et hurtigt overblik

Vision Holmene

Hvad giver Holmene

Businesscase økonomi

Miljøforhold

COWI, december 2016, Eksisterende marinbiologiske og hydrografiske forhold ved Avedøre Holme projektområde 1, rapport

COWI, december 2016, Eksisterende marinbiologiske og hydrografiske forhold ved Avedøre Holme projektområde 2, rapport

COWI, 15. december 2016. Hvidovre Kommune. Marin opfyldning ved Avedøre Holme. Nature 2000 – væsentlighedsvurdering.

DHI, maj 2018. Avedøre Holme udvidelse, Natur- og Miljømæssige rammer og muligheder i forbindelse med udvidelse af Avedøre Holme, Screening.

Sårbare arter

Ålegræs - DHI

Strømforhold - COWI

Geotekniske forhold - COWI

Miljøeffekter på Avedøre Holme - COWI

Indfatningsmuligheder - COWI

GEO - Geologiske forhold Holmene

 

Jord

Jordstrømsanalyse bilag

Jordstrømsanalyse notat

Jordopgørelse - COWI 23.08.2018

Fælles forståelsespapir vedrørende jorddeponier og mængder til deponering

Jordopgørelse - COWI 24.10.2018

Overskudsjord ifm anlægsarbejder

Jord fra Sverige til opfyldning - COWI

Holmene_overskudsjord_2020_opdatering

 

Trafik og støj

Rambøll. 6. oktober 2017. Forundersøgelse for anlæg af tvangsruter for jordtransport. Skitseprojekt.

BILAG 2 Trafiksikkerhed, fleksibilitet og prisen for tvangsruter

SK-00 Oversigt over bilag

SK-01 - Oversigtskort med ortofoto

SK-02 Oversigtskort med større eksisterende ledninger

SK-03 - Oversigtskort med matrikelgrænser

SK-04 - Oversigtskort med eksisterende belægninger

SK-05 - Oversigtskort med eksisterende koter og snit

SK-06 - Oversigtskort med tvangsruter

SK-07 - Oversigtsplan, forslag til vejprojekter

SK-08 - Ind- og udkørsel ved BIOFOS, forslag 1

SK-09 - Ind- og udkørsel ved BIOFOS, forslag 2 med prioriteret kørsel

SK-10 - Tilslutning af tvangsrute til Brøndby Havnevej, forslag

SK-11 - Kørekurver med vendemulighed

SK-20 - Snit A-A og snit B-B

SK-21 - Snit C-C og snit D-D

SK-22 - Snit E-E og snit F-F

SK-23 - Snit G-G, snit H-H og snit I-I

Tvangsruter for jordtransport - vandvej

Transportanalyse - MOE Tetraplan

Støj fra jordtransport

 

Økonomi

Økonomiberegning ved alternativ udformning - COWI

Deloitte - 12.2018

Faseoversigt - Deloitte 06.2019

Prospekt for markedsdialog - maj 2019

Faseoversigt - Deloitte juni 2019

Deloitte - april 2021, powerpoint

Deloitte april 2021

Selskabsdannelse, pixi-udgave

COWIs økonominotat

Miljøretlig og offentligretlig ramme om projektet

Organisationsformer 15.02.2019

Oversigt over organisationsformer 15.02.2019

Referater af investormøder

COWI - notat om risikoafdækning

Sammenligning med andre projekter 15.02.2019

Procesplan dateret 15.februar 2019

Deloittes rapport

Selskabsdannelse - hovednotat - endelig 07.06.2019

Valg af investor - Siriusadvokater - september 2019

Notat om udbudspligt - Horten - udkast - 2 oktober 2019

Prisoverslag total

 

VVM-udbud

Udbudsbetingelser VVM

Liste over gennemførte undersøgelser

Liste over miljøforhold

Projektbeskrivelse

Liste over forventede godkendelser og vurderinger ifm udbud af VVM

Rådgiveraftale - Siriusadvokater

 

Andet

Risikoafdækning ifm. etablering af Holmene - COWI

Power to X